C/ CALVARI 107 RIPOLLET (BARCELONA)
TELF: 93 692 16 09. FAX 93 691 30 89
 
   ANÀLISIS CLÍNICS    AUDIOMETRIES
   CERTIFICATS OFICIALS    CHEQUEOS MÉDICOS
   DIETES PERSONALITZADES    ECOGRAFIES: ABDOMINAL, GINECOLÒGIQUES,    MAMARIA, R.V.P, TIROIDEA ...
   ELECTROCARDIOGRAMES    ESPIROMETRIES
   INFORMES MÈDICS I CLÍNICS LABORALS    PERMISOS DE CONDUIR, ARMES, ESPORTIUS,    SEGURETAT PRIVADA, LIC. ANIMALS PERILLOSOS ...
   PLANIFICACIÓ FAMILIAR    PREVENCIÓ RISCOS LABORALS
   REVISIONS MÈDIQUES ESPORTIVES,    LABORALS, ASSEGURANCES VIDA    RADIOLOGIA CONVENCIONAL
   URGENCIES MÉDICO-QUIRÚRGIQUES